Här finns exempel på de dammössor som Vodevil har skapat.